Skip to main content

Velkommen til Nyemission

Din portal til børsnoteringer

Aktuelle

Emissioner

Nyheder & Blog

Brain+ tilføres 6 MDKK

Brain+ A/S har gennemført sin emission, og selskabet tilføres 6 MDKK før emissionsomkostninger.

Vores Nyhedsbrev

Få opdateringer på nye og eksisterende børsnoteringer samt mulighed for at deltage i konkurrencer

Kapital Partner Nordic Growth Exchange Index (KPNGX)

KPNGX indekset er det eneste indeks der viser udviklingen på alle de nordiske vækstbørser. Indekset indeholder ca. 900 aktier på de nordiske Nasdaq First North børser, Spotlight Stock Market, Nordic Growth Market SME samt EuroNext Growth Oslo og har start den 1. januar 2020 med værdien 100. Alle aktier vægter lige i KPNGX indekset og indekset opdateres én gang ugentligt. KPNGX er udviklet og udbydes af Kapital Partner.

Kapital Partner First North Danmark Index (KPFNDK)

KPFNDK indekset er et indeks for alle aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Indekset består af ca. 50 aktier, der alle vægter lige. Indekset har start den 1. januar 2020 med værdien 100 og opdateres én gang ugentligt. KPNGX er udviklet og udbydes af Kapital Partner.