NYEMISSION

Vi guider dig gennem

Nye børsnoteringer

Aktuelle

Emissioner

Vores Nyhedsbrev

Få opdateringer på nye og eksisterende børsnoteringer samt mulighed for at deltage i konkurrencer

Nyheder & Blog

Attana AB: Fortegningsemission

Attana AB: Fortegningsemission

Det svenske selskab, Attana AB, er ved at foretage en fortegningsemission med tegningsperiode fra 20. august til 3. september.

Læs mere

Eco Wave Power: Resultat af emission

Eco Wave Power: Resultat af emission

Eco Wave Power noteres på Nasdaq First North Stockholm

Læs mere

NPInvestor.com A/S: Resultat af fortegningsemission

NPInvestor.com A/S: Resultat af fortegningsemission

NPInvestor.com A/S har gennemført fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 7,55 mio. 

Læs mere

Conferize A/S: Resultat af emission

Conferize A/S: Resultat af emission

Conferize A/S har gennemført fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 25,6 mio. 

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en emission og en IPO?

En emission er, når et selskab udsteder (emitterer) nye aktier i selskabet, således at selskabet får tilført kapital fra køberne af aktierne.

IPO er en forkortelse for Initial Public Offering og anvendes typisk som betegnelse for, at et selskab bliver børsnoteret.

Hvordan tegner jeg aktier

Du kan tegne aktier ved at indlevere en tegningsblanket i din bank eller ved at tegne aktier i sin banks online aktiehandelssystem. Om din bank accepterer henholdsvis tegningsblanket eller online tegning, afhænger dels af banken, dels at den enkelte emission/børsnotering.

Hvis du vil tegne aktier i din banks online handelssystm, skal du typisk finde sektionen ”corporate actions”, da tegning af aktier ikke kan foretages der, hvor man lægger handelsordre.

Har du ikke oprettet en handelskonto i din egen bank, kan du nemmest tegne aktier ved at oprette dig som kunde hos online brokeren, Nordnet.

Hvordan tegner jeg aktier som kunde hos Nordnet?

Når du er logget på Nordnet, finder du igangværende emissioner og børsnoteringer under ”nye nordnet” og menupunktet Mine Sider/Corporate actions.

Hvordan tegner jer aktier i Danske Bank

Hvis du er kunde i Danske Bank, kan du tegne aktier ved at følge følgende proces: 1) I din internetbank vælger du Investering; 2) Vælg Registrering af Emissioner; 3) Vælg depot og under Type vælges Nytegninger.

Hvad er tegning af aktier?

Ved en emission og en IPO anmoder man som investor om at købe aktier. Dette kaldes at tegne aktier. Når udbudsperioden er slut, bestemmer selskabet hvor mange aktier, man som investor får lov til at købe (tildeling af aktier).

Hvad er udbudskurs og nominel værdi?

Udbudskursen er den pris, som en aktie koster. Udbudskursen siger dog ikke noget om prisfastsættelse af selskabet, der udsteder aktierne ved børsnoteringen.

Aktierne i selskaber har alle en nominel værdi, som er en ren regnskabsmæssig værdi, der ikke har nogen relation til, hvad værdien af selskabet er. Den nominelle værdi er typisk under 1 kr. 

Hvad er udbudsperiode?

Udbudsperiode og tegningsperiode er det samme og angiver i hvilken periode, man kan tegne aktier (anmode om at købe aktier) til den udbudte kurs (pris) i forbindelse med børsnoteringen eller emissionen. Udbudsperioden er typisk 10-15 bankdage, og herefter vil aktierne kunne handles på børsen.

Kan jeg tegne aktier i en udenlandsk IPO?

Du skal kontakte din egen bank, hvis du vil tegne aktier i en IPO i udlandet. Børsnoteringer i Sverige og Norge er udenlandske noteringer, men her kan du ofte tegne aktier gennem Nordnet. Noteringer på Spotlight børsen er svenske noteringer, hvorfor du skal forhøre dig i din bank, om du kan tegne aktier.

Er der flere børser?

I Danmark er der én udbyder af børser til handel med aktier: Nasdaq. Nasdaq har to aktielister; Hovedmarkedet, hvor de største selskaber handles, og First North, hvor de mindre og vækstselskaberne handles. I Sverige er der tre børser: Nasdaq, Spotlight og NGM. Som udgangspunkt er det for investorer  underordnet, hvilken børs en aktie handles på.

Hvordan får jeg information om nye og igangværende børsnoteringer?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du besked om nye emissioner samt opdateret information om igangværende, danske noteringer.

Kontakt

Nyemission er drevet af:

Gå til toppen

nyemission.dk er drevet af