Skip to main content

4C Group AB blev kraftigt overtegnet

4C Group AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 452 mio.

Det er ikke oplyst, hvor meget der blev tegnet for, men selskabet oplyser, at udbuddet blev kraftigt overtegnet. Det er endvidere oplyst, at selskabet har gjort brug af overtildelingsoption, og derved sælger yderligere aktier svarende til op til 15% af det oprindelige udbud.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger svarende til 64% af minimumsudbuddet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 452 MSEK
Tegnet beløb N/A
Tegning af minimumudbud N/A
Udbudskurs 35 SEK per aktie
Første handelsdag 24. maj 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: 4C Group AB