Skip to main content

Adtraction Group AB blev kraftigt overtegnet

Adtraction Group AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 181 mio. inkl. en overtildelingsoption på maksimalt 15%.

Det er ikke oplyst, hvor meget der blev tegnet for, men selskabet oplyser, at udbuddet blev kraftigt overtegnet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 181 MSEK
Tegnet beløb N/A
Tegning af minimumudbud N/A
Udbudskurs 60,00 SEK per aktie
Første handelsdag 7. december 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Adtraction Group AB