Skip to main content

ANNONCERING:

Emission: Agtira AB

Tegningsperioden starter den 27. september og løber til den 11. oktober.

Agtira (Nordnet) er en fødevareteknologivirksomhed, der leverer og driver faciliteter til bæredygtig og rentabel fødevareproduktion. Ved at dyrke agurk, tomat, krydderurter og andre grøntsager i direkte tilknytning til supermarkeder, eliminerer de transportvejen og sikrer, at forbrugerne kan spise friske grøntsager hele året rundt. Selskabet sigter efter et provenu på 80 MSEK med en markedsværdi på 82 MSEK.

Invester via Nordnet

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

5,5 SEK pr. aktie

Tegningsperiode for units

d. 27. sep. – d. 11. okt. 2023

Emissionsgaranti

41 MSEK

Emissionsbeløb

80 MSEK

Ticker

AGTIRA B

Markedsværdi (pre-money)

82 MSEK

Første handelsdag

d. 27. oktober 2023

Teoretisk aktiekurs

8,2 SEK

Forhåndstegning

29 MSEK (36%)

børs

Nasdaq First North Sverige

 • Eksisterende aktionær har modtaget én unitrettighed pr. aktie. 17 unitrettigheder giver ret til at købe 16 aktier á SEK 5,5 pr. aktie samt én gratis tegningsoption.
 • Kursen på SEK 5,5 pr. aktie svarer til en rabat på 49% i forhold til lukkekursen på SEK 10,7 før offentliggørelsen af fortegningsemissionen.
 • Tegningsperiode for unit-rettigheder: 27. september – 6. oktober 2023
 • Hver tegningsoption giver ret til at tegne én aktie i perioden 17. september – 1. oktober 2024 med 30% rabat til den gennemsnitlige markedskurs i perioden 2. – 13. september 2024.

Kort om virksomheden

Agtira AB er en fødevareteknologivirksomhed, der leverer og driver faciliteter til bæredygtig og rentabel fødevareproduktion. Ved at dyrke agurk, tomat, krydderurter og andre grøntsager i direkte tilknytning til supermarkeder, eliminerer de transportvejen og sikrer, at forbrugerne kan spise friske grøntsager hele året rundt.

Produkt: Selskabet udvikler og sælge dyrkningssystemer og tilhørende IT-løsninger til fremtidens bæredygtige fødevareproduktion i bymiljøer. Virksomheden tilbyder i øjeblikket tre forskellige systemer: InStore, Greens og Complete. De indeholder alle virksomhedens egenudviklede software PICS, som optimerer dyrkningen. De tre systemer dækker mange områder, f.eks. indendørs dyrkning af grøntsager og samdyrkning af fisk og grøntsager, også kendt som aquaponics.

Forretning: Med farming-as-a-Service (FaaS) som forretningsmodel bygger og driver Agtira skræddersyede anlæg til de produkter, butikkerne efterspørger, til faste priser i en periode på op til 15 år. Op til 100% af produktionen sælges på forhånd til butikkerne til en forudbestemt avance. Forretningsmodellen sammen med finansieringsmodellen muliggør hurtig opskalering af forretningen.

Marked: Agtira opererer inden for markedet for foodtech og nærmere bestem urban farming. Det globale marked for urban farming var i 2021 på USD 137,5 mia. Markedet forventes at vokse til USD 281,9 mia. med en årlig tilvækst på 3,1%. I første omgang har selskabet dog fokus på at skalere forretningen i Sverige.

Impact: Agtiras løsninger har en positiv ESG-impact. Løsningerne sparer dels på vand, hvor en dyrkning af en Agtira-agurk kræver 95 procent mindre vand end en gennemsnitlig importeret agurk. Dertil mindskes transportbehovet ved at dyrke i eller i nærheden af supermarkeder. Løsningerne sparer også på landbrugsjord idet, at det maksimerer høsten pr. kvadratmeter. Madspild reduceres også via høst og salg af agurker samme dag gør, at færre grønsager behøves at blive smidt ud. Det er elementer, der gør Agtira til et selskab med positiv ESG-impact.

Provenu: Selskabet vil anvende overskudet fra emissionen på 69 MSEK primært på 3 elementer. 38 MSEK til opførelse af dyrkningsanlæg i Hanninge på 3000 m2 (ICA Maxi), 7 MSEK til opgradering af belysning i Hänsösand dyrkningsanlægget samt 24 MSEK til tilbagebetaling af lån.

  Finansiel information

  (TSEK) 2022 2021
  Nettoomsætning 25.545 14.303
  EBIT (29.160) (18.359)
  Resultat efter skat (23.596) (19.254)
  Totale aktiver 92.054 101.170
  Gæld 26.932 12.662
  Egenkapital
  65.123 68.719

  Dokumenter

  Læs og se nedenstående prospekt, video og interview med selskabets CEO, Erik Jonuks, for at få mere information, samt hvordan du tegner aktier i emissionen.

  Kursudvikling de seneste 12 måneder

  De seneste 12 måneder har selskabet leveret et negativt afkast på -78% samt -77% år-til-dato. Selskabet har dermed underperformet relativt til Kapital Partner Nordic Growth Exchange Index, der tracker de nordiske vækstbørser (Nasdaq First North, Spotlight Stock Market og Oslo Axess).

  2862 by 1118 pixels