Skip to main content

Amido blev tegnet ved brug af garanti

Amido AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 25 mio.

Børsnoteringen er gennemført, hvor der i alt er rejst tegninger for ca. SEK 16,5‬ mio. svarende til en tegningsprocent af udbuddet på 50%. Igennem garantier blev der tegnet for ca. SEK 8,5 mio. svarende til en tegningsprocent med garanti på ca. 76% af det oprindelige emissionsbeløb på SEK 33 mio.   

Resultatet i hovedtræk

Udbud 6 mio aktier
Antal tegnede aktier 3 mio aktier
Tegningsprocent af udbuddet 50 %
Aktiepris SEK 5,50
Første forventede handelsdag 2. december 2019

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Amido

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.