Skip to main content

Aquaporin blev fuldtegnet

Selskabet har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 500 mio. Aktien har første handelsdag d. 28. juni.

Aquaporin’s emission blev fuldtegnet svarende til DKK 500 mio., heraf en overallokeringsoption på ca. DKK 65 mio.

Tildeling af aktier:
Tegningsordre på op til og med DKK 3 mio. er der foretaget følgende reduktion:

  • Ordrer på op til og med 225 aktier, svarende til DKK 38.925, er allokeret fuldt ud.
  • Ordrer på op til og med 17.341 aktier, svarende til DKK 3 mio. er tildelt 225 aktier og 18,5% af den resterende ordre.
  • 22.264 aktier er allokeret til selskabets direktion og medarbejdere samt visse investorer med tæt tilknytning til selskabet og dets større aktionærer. 

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb
Overallokeringsoption
435 MDKK
65 MDKK
Tegnet beløb 500 MDKK
Overtegning af udbud Fuld tegning
Udbudskurs 173 DKK pr. aktie
Første officielle handelsdag 28. juni 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Aquaporin