Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Aquaporin A/S

tegningsperioden er slut. læs eventuelt vores indlæg om resultatet her

Danske Aquaporin er en cleantech-virksomhed, der leverer teknologi bygget på naturens egen vandfiltrering. Selskabet vil hente DKK 500 mio. på deres børsnotering på Nasdaq Copenhagen i Danmark til en værdi på ca. DKK 1,7 mia, ved fuld tegning af udbuddet. Flere kerneinvestorer som Spar Nord A/S, M. Goldschmidt A/S og Topsøe Holding A/S m.fl. har givet bindende tilsagn om at deltage i den planlagte aktietegning for DKK 250. mio.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

173 per aktie

Minimumstegning

Emissionsbeløb

500 MDKK

Tegningsperiode

d. 14. juni – d. 25. juni

Markedsværdi

1.700 MDKK

børs

Nasdaq Copenhagen – Danmark

Individuel tildeling vil ske ved tegningsbeløber på over DKK 3 mio.

Kort om virksomheden

Aquaporin, med hovedkontor i København, er en global cleantech-virksomhed som tilbyder vandfiltreringsløsninger til private husholdninger og industrier. Mere specifikt producerer Aquaporin vandrensningsmembraner og vandrensningssystemer, som er udviklet på deres patentbeskyttet Aquaporin Inside Technology.

Aquaporin har siden 2005 forskede i vandrensningssystemer med henblik på at kunne udvikle produkter, der kan bruges på tværs af flere industrier og i forskellige applikationer. Selskabet er nu klar med kommercielle løsninger til drikkevand og industriel spildevand.

Selskabet vil anvende provenuet fra børsnotering til at udvide kommercialiseringsaktiviteterne i deres tre markedssegmenter: drikkevand, industrielt spildevand samt føde- og drikkevareindustrien. Derudover vil selskabet øge deres udviklings- og produktionskapaciteten.

Finansiel information

(TDKK)  2020  2019
Nettoomsætning  5.499  6.078
EBIT (85.869)  (89.419)
Resultat efter skat (123.356)  (70.629)
Totale aktiver 246.816 289.456
Gældsforpligtelser 139.494 125.394

Selskabet forventer en omsætning på DKK 15-20 mio. ved udgangen af 2021, hvilket svarer til en stigning på minimum 172% ift. 2020. Ligeledes forventes en negativ EBIT på DKK 90-100 mio.

Aquaporin har historisk haft fokus på forskning og produktudvikling, og har ikke endnu genereret nogen signifikant omsætning. Omsætningen har i de sidste tre år været faldende grundet færre royalties og milestones betalinger. Ydermere har selskabet siden 2018 samlet set præsenteret et driftstab på DKK 252 mio. Dog forventes driftstabene fra 2021 og frem at være faldende, da centrale dele af produktudviklingsfasen nu er gennemført og kommercialisering af produkter er begyndt.

Det er selskabets forventning at realisere en omsætning på cirka DKK 450 mio. 2024, samt opnå et positivt driftsoverskud. Værdiansættelsen af selskabet på DKK 1,700 mia. svarer til en P/S ’20 på cirka 300x og P/S’21 på 113x. Sammenlignet med det danske mid-cap indeks, som handler til en P/S’20 på 5,12x, er Aquaporin naturligvis en dyr aktie. 

Investment highlights

Grunde til at investere:

  • Færdigudviklet produkter med patenteret teknologi klar til kommercialisering.
  • Aquaposin’s tre kernemarkeder estimeres til i 2022 at udgøre DKK 130 mia. med en årlig vækstrate på 5-10%.
  • Løsning til husholdninger, som ikke har adgang til rent drikkevenligt vand, hvilket er et stort problem i større lande som USA, Indien.
  • Positiv evaluering fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA), vil accelerere selskabets kommercialisering.  

Potentielle investeringsrisici:

  • Selskabet opererer i et prissensitiv fragmenteret marked, hvilket kan gøre det udfordrende at konkurrere samt opnå gode indtjeningsmarginer.  
  • Omkostningstung kommercialiseringsstrategi kan tvinge selskabet til at skulle rejse yderligere kapital inden udgangen af 2024. 
  • Begrænset kommerciel infrastruktur, hvilket vil blive afgørende for selskabets succes og ultimativt dets evne til at blive profitable.

Læs nedenstående investor brochure for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.