Skip to main content

ANNONCERING:


Fortegningsemission: Audientes A/S

Tegningsperioden er igang og løber til d. 15. december kl. 17:00.

Audientes A/S er dansk en virksomhed med fokus på selvjusterende kvalitetshøreapparater til overkommelige priser. Selskabet befinder sig i den kommercielle fase. Selskabet vil hente 14 MSEK. Selskabet har en børsværdi p.t. på 65 MDKK.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

1,5 DKK pr. unit

Tegningsperiode

d. 1. december – d. 15 . december kl.17.00

(NB: For tegning via Norden
er tegningsperioden den.
1/12 – 13/12 kl. 23:59.)

Minimumstegning

1 unit (1,5 DKK)

Emissionsbeløb

14 MDKK

Ticker

AUDNTS

Markedsværdi (pre-money)

65 MDKK

Første handelsdag

22. December

Minimumstegning for individuel tildeling af aktier

Forhåndstegning

6,3 MDKK (45,2%)

børs

Spotlight – Sverige

*En unit består af 2 nye aktier og 1 warrants.

*Forhåndstegningen er 6,3 MDKK, hvoraf 5,2 MDKK er garanteret.

Kort om virksomheden

Audientes A/S er en virksomhed med fokus på selvjusterende kvalitetshøreapparater til overkommelige priser. Selskabet befinder sig i den kommercielle fase med fokus på Indien.

Produkt: Audientes’ høreapparater er selvjusterende, hvilket er en fordel brugerne, da de kan spare tid og dyre besøg hos audiologer for at få justeret høreapparatet. Ligeledes er det også en fordel for Audientes, da det åbner for markeder, hvor audiologer ikke er udbredt. Audientes’ ene produkt er Companion by Audientes, i kategorien avancerede høreapparater, som vil blive billigere end Ven. Det er først klar til salg i 2023, og vil være rettet mod Europa, USA og Asien. Det andet produkt er Ven by Audientes, der koster op til USD 400 i kategorien høreapparater af medicinsk kvalitet, som i øjeblikket er rettet mod Indien – og inden længe også over-the-counter markedet i USA.

Forretning: Selskabet har egen udvikling af høreapparaterne, og salget foregår via både online og offline. Kommercielle partnerskaber med regionale distributører er en hovedingrediens i Audientes’ salgsstrategi for detailsegmentet. Audientes har f.eks. 80 samarbejdspartnere i Indien med over 500 salgskæder, der distribuerer høreapparaterne.

Marked: Der lever 1,5 mia. mennesker med nogen grad af høretab, hvilket kan stige til 2,5 mia. i 2050 pga. en aldrende befolkning. Af de 1,5 mia. har ca. 430 mio. invaliderende høretab, hvor omtrent 60% af dem er bosat i Asien. Det globale marked for høreapparater er på $8 mia. i 2022.

Konkurrence: Der findes en lang række af høreapparatsfirmaer såsom danske GN Store Nord og Oticon, og der er ligeledes en hurtig teknologisk udvikling på markedet. Audientes vurderer dog, at der i øjeblikket ikke findes noget produkt på markedet, som svarer til Ven/forhold til pris og kvalitet.  

Provenu: Selskabet vil anvende 15% på salg, marketing og drift af Ven og Companion i Indien. 45% skal gå til salg, marketing og drift af Companion by Audientes i USA, Europa og Japan. 25% skal gå til produktudvikling og certificeringer i USA og andre regulerede markeder med regler for medicinsk udstyr.  De sidste 15% skal gå til generelle administrative omkostninger.

Teoretisk aktiekurs på 1,7

Emissionen er på 14 MDKK til en aktiekurs på DKK 1,5 per unit (udbudskursen er 1,5 DKK per unit bestående af 2 aktier og 1 warrant af serien TO 1)  svarende til ca. 74% rabat til kursniveauet før annonceringen. Ved fuldtegning er den teoretiske aktiekurs efter emissionen er ca. DKK 1,7 ,  mens aktien p.t. handles DKK 2,9. 

Kursgrafen for Audientes A/S år-til-dato

Finansiel information

(TDKK) 01/01/2022-31/09/2022 01/01/2021-31/09/2021 01/01/2021-31/12/2021
Nettoomsætning 3.232 0 0
Bruttofortjeneste (3.311) (4.944) (7.357)
EBIT (12.059) (9.004) (14.360)
Resultat efter skat (12.343) (8.441) (12.901)
Totale aktiver 28.187 35.035 31.454
Kortfristede gældsforpligtigelser bortset fra hensættelser
15.046 5.104 5.970


Dokumenter

Læs nærmere om prospektet for at få mere information, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.

Prospekt

Teaser