Skip to main content

Audientes’ børsnotering blev overtegnet med 89%

Audientes A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 40 mio.
Overtegningen kan medføre en positiv kursudvikling på første handelsdag.

Der blev i alt rejst tegninger for DKK 75,7 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 89%.

Tildeling af aktier:
100% af udbuddet er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden. Dog bliver disse allokeret ud fra følgende fordelingsnøgle:

  • Investorer med tegninger for DKK 250.000 eller derover er tildelt aktier efter individuel behandling.
  • Investorer med tegninger for DKK 4.000 – 250.000 er hver tildelt 500 aktier (DKK 4.000) samt 39,6% af ordren, der overstiger 500 stk. aktier.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 40 MDKK
Tegnet beløb 75,7 MDKK
Overtegning af udbud 89%
Udbudskurs 8,0 DKK per aktie
Forventede første handelsdag 18. september 2020

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Audientes A/S