Skip to main content

Emission: Brain+ A/S

Tegningsperioden starter den 11. juni og løber til og med den 24. juni.

Brain+ A/S er et dansk selskab, der har specialiseret sig i forskning og udvikling til behandling af demens og Alzheimers. Produktporteføljen omfatter f.eks. kognitiv stimuleringsterapi. Selskabet har en markedsværdi på MDKK 17, og ønsker i første omgang at rejse 8,9 MDKK før emissionsomkostninger, hvoraf 2,65 MDKK er forhåndstegnet samt 9,1 MDKK via udnyttelse af warrants af serien TO4, hvis det sker til højeste kurs.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

0,88 DKK pr. unit svarende

til 0,08 DKK pr. aktie

Tegningsperiode for units

d. 11. juni – d. 24. juni 2024

Emissionsgaranti

2,37 MDKK 

Emissionsbeløb

18,1 MDKK

Ticker

BRAINP

Markedsværdi (pre-money)

17 MDKK

Første handelsdag

11. juli 2024

MINIMUMSTEGNING FOR INDIVIDUEL TILDELING AF AKTIER

Forhåndstegning

2,65 MDKK (30%) 

børs

Nasdaq First North Danmark

  • En (1) warrant af serie TO 4 giver ret til at tegne en (1) nyudstedt aktie i selskabet og kan udnyttes i perioden 16. – 27. september 2024. Tegningskursen for TO 4 skal udgøre 70 % af den gennemsnitlige volumenvægtede kurs i en periode på tyve (20) handelsdage, der slutter to (2) bankdage før udnyttelsesperiodens start, og tegningskursen vil blive fastsat inden for intervallet, hvor DKK 0,08 er den laveste kurs pr. ny aktie, og DKK 0,10 pr. ny aktie er den højeste kurs i intervallet.
  • Tegningskursen afrundes til nærmeste hele antal øre. Selskabet vil offentliggøre tegningskursen dagen før den første dag i udnyttelsesperioden.

Prospekt

Find virksomhedens prospekt/memorandum på selskabets hjemmeside for at få mere information omkring vilkårene.