Skip to main content

Case Group AB blev overtegnet 927%

Case Group AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 25 mio.

Selskabet oplyser at have modtaget tegninger svarende til 1027% af udbuddet, hvoraf omkring 80% har været forhåndstegninger.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 25 MSEK
Tegnet beløb 256,4 MSEK
Tegning af minimumudbud +1027 %
Udbudskurs 18,80 SEK per aktie
Første handelsdag 16. december 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Case Group AB