Conferize A/S: Resultat af emission

Conferize A/S har gennemført fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 25,6 mio. 

Fortegningsemissionen er gennemført, men udbuddet af aktier blev kun tegnet med 90,29%. De resterende aktier er derved tegnet via udnyttelse af garantistillelsen. Foruden udbuddet på de 25.554.430 aktier var der også bemyndigelse til at udstede yderligere 5.500.000 aktier uden fortegning. Ingen af disse yderligere aktier blev dog tegnet.

Resultatet i hovedtræk

Udbud, fortegningsemission 25.554.430 stk. aktier af DKK 1,0
Udbud uden fortegning 5.500.000 stk. aktier af DKK 1,0
Antal tegnede aktier, fortegningsemission 23.072.134 stk. aktier af DKK 1,0
Tegningsprocent, fortegningsemission 90,29%
Udnyttelse af tegningsgaranti 2.482.296 aktier
Antal tegnede aktier, uden fortegning 0 stk. aktier
Optagelse til handel af nye aktier 4. juli

 

Tags:

Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

  • Mail: info@kapitalpartner.dk
  • Tfl: 72 30 40 80
© Designet af Plico A/S, All Rights Reserved