ANNONCERING:

Fortegningsemission: Conferize A/S 

tegningsperioden løber fra d. 3. maj til 18. maj 2021

Danske Conferize A/S udvikler og udbyder en platform til planlægning, afholdelse og opfølgning af events. Selskabet er børsnoteret på First North i Danmark og vil med deres fortegningsemission hente mellem DKK 8,8-17 mio. til en tegningskurs på DKK 0,22 per aktie. Dette svarer til en rabat på 26% mod aktuelle aktiekurs på DKK 0,298.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

0,22 DKK per aktie

Minimumstegning

Emissionsbeløb

8,8 – 17 MDKK

Tegningsperiode

d. 3. maj – d. 17. maj

Markedsværdi

8,5 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Conferize A/S har udviklet et cloud-baseret Event Management System (EMS), der hjælper eventarrangører med at organisere deres events
i en samlet løsning. 
 
Selskabet blev stiftet i 2012 og blev børsnoteret i 2017, hvor de hentede 28,75 MDKK på en pre-money værdi på 73,46 MDKK.
Selskabet var afhængig af fortsat tilførsel af kapital, og i 2019 hentede selskabet 25,55 MDKK på en pre-money værdi på 12,78 MDKK igennem en fortegningsemission.

Den seneste tid har selskabet gennemgået en række forandringer for at repositionere sig selv, heriblandt at sætte et nyt team samt skærpe salgsstrategien mod det professionelle segment. Selskabet forventer således, at der med genåbning af eventmarkedet og midlerne fra dette udbud kan sættes skub i salget. 

Finansiel information

(TDKK)     2018     2019     2020
Nettomsætning           36       54,1       45,4
EBIT   -9.031 -37.593 -10.292
Resultat efter skat   -7.105 -34.644   -9.253
Totale aktiver  40.750   28.173   16.705
Gældsforpligtelser    5.563     5.955     3.709

Det er selskabets forventning, at der etableres et positivt cash flow i løbet af 2022.

OBS: Der udbydes 40.000.000 – 77.304.570 nye aktier til en tegningskurs på 0,22 DKK. Dette giver en teknisk pre-money værdi af selskabets eksisterende 12.777.215 aktier på 8,5 MDKK.
OBS: Alle registrerede aktionærer per d. 29. apr. 2021 modtager 1 tegningsret per eksisterende aktie, hvor 2 tegningsretter giver fortegningsret til at at tegne en ny aktie.
OBS: Der er forhåndstegninger for DKK 8,9 mio. 

Investment highlights

Tre grunde til at investere:

  • Upside-potentiale i en turnaround.
  • Genåbning af eventindustrien inden for rækkevidde.
  • Minimumsudbuddet er garanteret.

Tre grunde til ikke at investere:

  • Selskabet har historisk haft faldende omsætning.
  • Selskabet har historisk haft en stor burnrate uden mærkbar effekt på omsætningen.
  • Selskabets tidligere emissioner var ikke fuldt tegnet.

Læs selskabets investorbrochure nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering
Kontakt Jesper Ilsøe og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 8988 7846
E-mail: ji@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.