Skip to main content

Emission: Curasight A/S

Tegningsperioden starter den 23. februar og løber til og med den 7. marts.

Curasight A/S er et dansk selskab, der er et klinisk fase II theranostic biotekselskab med en teknologi, der er opbygget om uPAR receptoren, som er en biomarkør, som udtrykkes i de fleste solide cancerformer. Selskabet arbejder med både diagnostik og behandling. Selskabet ønsker at rejse MDKK 51,2 før emissionsomkostninger. 

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

18 DKK per aktie

Tegningsperiode

d. 23. februar – d. 7. marts 2024

Emissionsgaranti

Emissionsbeløb

51,2 MDKK

Ticker

CURAS

Markedsværdi (pre-money)

368 MDKK

Første handelsdag

22. marts 2024

MINIMUMSTEGNING FOR INDIVIDUEL TILDELING AF AKTIER

Forhåndstegning

1,7 MDKK (3,4%) 

børs

Spotlight Stock Market Sverige

  • Der skal bruges 7 tegningsretter til at tegne 1 ny aktie for DKK 18 pr. aktie.

Prospekt

Find virksomhedens prospekt/memorandum på selskabets hjemmeside for at få mere information omkring vilkårene.