Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: DanCann Pharma A/S

Tegningsperioden er begyndt og løber til d. 11. november kl. 17:00.

DanCann Pharma A/S er en virksomhed med fokus på receptpligtig medicin baseret på cannabis. Selskabet har egen distribution og er igang med at få tilladelse til produktion med base i Danmark. Selskabet vil hente 28,5 MDKK. Selskabet har en børsværdi på 22 MDKK.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

6 DKK pr. unit

Tegningsperiode

d. 31. oktober – d. 11. november

Minimumstegning

1 unit (6 DKK)

Emissionsbeløb

28,5 MDKK

Ticker

DANCAN

Markedsværdi (pre-money)

22 MDKK

Første handelsdag

18. November

Minimumstegning for individuel tildeling af aktier

Forhåndstegning

21,9 MDKK (77%)

børs

Spotlight – Sverige

*En unit består af 10 nye aktier og 6 warrants. 1 warrant giver adgang til at tegne 1 ny aktie i exerciseperioden fra d. 16. maj 2023 til d. 31. maj 2023. Prisen for at tegne en ny aktie er 70% af den volumenvægtede gennemsnitspris (VWAP) på Spotlight Stock Market i en periode på ti handelsdage, der slutter en bankdag før den først dag i exerciseperioden.

*Forhåndstegningen er 21,9 MDKK, hvoraf 19,6 MDKK er garanteret.

Kort om virksomheden

DanCann Pharma A/S er en virksomhed med fokus på receptpligtig medicin baseret på cannabis. Selskabet har egen distribution og er igang med at få tilladelse til produktion med base i Danmark. Selskabet vil hente 28,5 MDKK. Selskabet har en børsværdi på 22 MDKK. Selskabet er igang med at få EU-GMP godkendt Biotech Pharm1, hvor selskabet vil dyrke og forarbejde (tørring, pakning mv.) cannabis. Selskabet siger, at anlægget vil være et af Europas mest effektive og avancerede produktionsfaciliteter for cannabis og cannabinoider ingredienser.

Produkt: DanCann Pharmas produkter er receptpligtige lægemidler herunder medicinsk cannabis baseret på cannabinoder, som er de aktive komponenter fra cannabisplanten. Selskabets produkter er primært rettet mod patientgrupper med et udækket behov særligt indenfor smertelindring.

Forretning: Selskabets forretning består af 3 søjler. Det første er import og distribution af medicinsk cannabis i Europa. Det næste er kultivering, processering og eksport af ingredienser (cannabinoider). Det sidste er licensering af kommericelle lægemidler og farmaceutiske produkter (cannabinoidbaserede).

Marked: Det europæiske marked for ikke-licenseret medicinsk cannabais ventes at være EUR 354 mio. i 2022 med en stigning til EUR 2,6 mia. i 2026. På lang sigt, når/hvis alle markeder har gennemført lovgivning og vedtaget en effektiv markedsinfrastruktur, anslås det europæiske marked for cannabis at være op til EUR 58 mia. værd.

Konkurrence: Siden industrien blev etableret i Danmark i 2017 er flere virksomheder i Danmark blevet godkendt til at dyrke og håndtere medicinsk cannabis. Konkurrenterne varierer dog ift. know-how, finansielle resurser samt strategi. Konkurrence vil opstå og intensiveres i de kommende år.

Provenu: Selskabet vil anvende 55% af provenuet fra emissionen til at dække driftsomkostninger i forbindelse med EU-GMP processen for selskabets første produktionsfacilitet Biotech Pharm1. Herudover vil selskabet anvende 20% på videreudvikling af produktporteføljen samt 25% til tilbagebetaling af gæld.

Teoretisk aktiekurs på 1,16

Fortegningsemissionen er på 28,5 MDKK til en aktiekurs på DKK 0,6 per aktie (udbudskursen er 6 DKK per unit bestående af 10 aktier)  svarende til ca. 71% rabat til kursniveauet før annonceringen. Ved fuldtegning er den teoretiske aktiekurs efter emissionen er ca. DKK 1,16, mens aktien i skrivende stund er faldet DKK 0,819. Aktiekursen er med andre ord faldet mere siden annonceringen af fortegningsemissionen, end den teoretiske aktiekurs berettiger.

Kursgrafen for DanCann Pharma A/S år til dato vs. de nordiske healthcare-aktier (KPHC-indekset)

Finansiel information

(TDKK) 01/01/2022-30/06/2022 01/01/2021-30/06/2021 01/01/2021-31/12/2021
Nettoomsætning 2.037 0 874
Bruttofortjeneste (4.020) (2.909) (6.494)
EBIT (9.304) (6.362) (14.508)
Resultat efter skat (7.820) (4.586) (11.750)
Totale aktiver 67.991 44.887 68.994
Kortfristede gældsforpligtigelser*
12.367 1.742 11.735

*De kortfristede gældsforpligtigelser bestod pr. 30/06/2022 af TDKK 12.367 andre forpligtigelser, mens det pr. 30/06/2022 var TDKK 1742 og 11.735.

Seneste nyhed

Der sker en interessant udvikling i Tyskland ift. legalisering af cannabis under kontrollerede forhold. Tyskland har fremsat et forslag om afkriminalisering af cannabis og brugen heraf, hvor det vil blive tilladt for alle over 18 år at besidde 20-30 gram cannabis til eget brug. Det kan bane vejen for en større regulativ og kulturel ændring af cannabismarkedet, hvor DanCann Pharma A/S opererer.


Dokumenter

Læs nærmere om prospektet for at få mere information, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.

Prospekt