Skip to main content

DanCann Pharma blev overtegnet med 83%

DanCann Pharma A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 30 mio. 

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 55 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 83%. 

Tildeling af aktier:
75% af udbuddet er tildelt de investorer, der havde forhåndstegnet.
25% af udbuddet er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden.
I forhold til fordelingsnøglen for allokeringen af sidstnævnte henviser selskabet til retningslinjerne i prospektet.
I selskabets prospekt fremgår det blandt andet, at alle investorer, der tegner i tegningsperioden, så vidt muligt tildeles minimumstegningen på 200 units (DKK 4.500).
Såfremt der grundet overtegning ikke er mulighed for dette, trækkes der lod om, hvilke investorer der tildeles minimumstegningen på 200 units.
Dette er dog med forbehold for, at selskabet kan tildele op til 10% af udbuddet efter individuel behandling.
De investorer, der får tildelt aktier, har modtaget en settlement note. De investorer, der ikke får tildelt aktier, har ikke modtaget en settlement note.

  Resultatet i hovedtræk

  Emissionsbeløb 30 MDKK
  Tegnet beløb 55 MDKK
  Overtegning af udbud 83%
  Udbudskurs 22,5 DKK per unit (4,5 DKK per aktie)
  Forventede første handelsdag 12. november 2020

  Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: DanCann Pharma A/S