ANNONCERING:

IPO: Dataproces Group A/S

tegningsperioden løber fra d. 23. okt. til 5. nov. 2020

Danske Dataproces Group A/S er et IT- og konsulenthus med speciale i løsninger målrettet landets kommuner.  Selskabet vil hente mellem DKK 23-27 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 125 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 10,9 mio. er udbuddet på DKK 12,1-16,1 mio. 

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

5 DKK per aktie

Minimumstegning

760 aktier

Emissionsbeløb

23 – 27 MDKK

Tegningsperiode

d. 23. okt. – d. 5. nov.

Markedsværdi

125 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Dataproces Group A/S er et IT- og konsulenthus, der specialiserer sig i løsninger til kommuner og deres digitale administration. Dette spænder bredt: Fra robotteknologi og automatisering til undervisning og kompetencedeling. Selskabet blev etableret i 2012, men datterselskabet, Dataproces ApS, blev etableret i 2011.
Siden 2011 har Dataproces haft et samarbejde med 76 ud af Danmarks 98 kommuner. 

Der er ikke i virksomhedsbeskrivelsen anført nogen begrundelse for værdiansættelsen af selskabet. 

I seneste regnskabsår, 2019/2020, var omsætningen på 28 mio. kr. (26 mio. i 2018/19), driftsoverskuddet før afskrivninger (EBITDA) var 4,9 mio. kr., (3,6 mio. i 2018/19) og resultatet var 2,4 mio. kr. Således svarer pre-money-værdien af selskabet en P/S’19/20 på 4,4, og en P/E’19/20 på 51,7. 

I regnskabsåret for 2023/2024 forventes en omsætning på 69 mio. kr. samt et driftoverskud før afskrivninger på 21,8 mio. kr. Således tilsvarer post-money-værdien af selskabet ved fuld tegning en P/S’23/24 på 2,2 og en P/EBITDA’23/24 på 7.

Vedrørende udbuddet er der givet forhåndstilsagn for 10,9 mio. kr af i alt 59 investorer. Dertil har hovedaktionæren ret til at sælge 1,6 mio. aktier (8 mio. kr). Nettoprovenuet til selskabet forventes at blive 19,2 – 22,8 mio. kr. Ved fuld tegning har omkostningerne til børsnoteringen således været 16%. 

Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

© Nye Mission – Copyright.
Created and hosted by Group Online