Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Dataproces Group A/S

tegningsperioden løber fra d. 23. okt. til 5. nov. 2020

Danske Dataproces Group A/S er et IT- og konsulenthus med speciale i løsninger målrettet landets kommuner.  Selskabet vil hente mellem DKK 23-27 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 125 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 10,9 mio. er udbuddet på DKK 12,1-16,1 mio. 

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

5 DKK per aktie

Minimumstegning

760 aktier

Emissionsbeløb

23 – 27 MDKK

Tegningsperiode

d. 23. okt. – d. 5. nov.

Markedsværdi

125 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Dataproces Group A/S er et IT- og konsulenthus, der specialiserer sig i løsninger til kommuner og deres digitale administration. Dette spænder bredt: Fra robotteknologi og automatisering til undervisning og kompetencedeling. Selskabet blev etableret i 2012, men datterselskabet, Dataproces ApS, blev etableret i 2011.
Siden 2011 har Dataproces haft et samarbejde med 76 ud af Danmarks 98 kommuner. 

Der er ikke i virksomhedsbeskrivelsen anført nogen begrundelse for værdiansættelsen af selskabet. 

I seneste regnskabsår, 2019/2020, var omsætningen på 28 mio. kr. (26 mio. i 2018/19), driftsoverskuddet før afskrivninger (EBITDA) var 4,9 mio. kr., (3,6 mio. i 2018/19) og resultatet var 2,4 mio. kr. Således svarer pre-money-værdien af selskabet en P/S’19/20 på 4,4, og en P/E’19/20 på 51,7. 

I regnskabsåret for 2023/2024 forventes en omsætning på 69 mio. kr. samt et driftoverskud før afskrivninger på 21,8 mio. kr. Således tilsvarer post-money-værdien af selskabet ved fuld tegning en P/S’23/24 på 2,2 og en P/EBITDA’23/24 på 7.

Vedrørende udbuddet er der givet forhåndstilsagn for 10,9 mio. kr af i alt 59 investorer. Dertil har hovedaktionæren ret til at sælge 1,6 mio. aktier (8 mio. kr). Nettoprovenuet til selskabet forventes at blive 19,2 – 22,8 mio. kr. Ved fuld tegning har omkostningerne til børsnoteringen således været 16%. 

Læs nedenstående virksomhedsbeskrivelse for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]