Skip to main content

DecideAct blev overtegnet med 288%

DecideAct A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 18,5 mio. 

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 71,8 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 288%. 

Tildeling af aktier:
36% af udbuddet er tildelt de investorer, der havde forhåndstegnet.
64% af udbuddet er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden.
I forhold til fordelingsnøglen for allokeringen af sidstnævnte tyder selskabsmeddelelsen fra selskabet i dag på, at alle, der har tegnet, som minimum tildeles 475 aktier (3,871.25 DKK).

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 18,5 MDKK
Tegnet beløb 71,8 MDKK
Overtegning af udbud 288%
Udbudskurs 8,15 DKK per aktie
Forventede første handelsdag 16. december 2020

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: DecideAct A/S