Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Digizuite A/S

tegningsperioden løber fra d. 16. apr. til 28. apr. 2021

Danske Digizuite A/S er en SaaS-virksomhed, der udvikler og sælger en platform til Digital Asset Management. Selskabet vil hente mellem DKK 51-55 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 200 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 29 mio. er udbuddet på DKK 22-26 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

8,73 DKK per aktie

Minimumstegning

500 aktier

Emissionsbeløb

51-55 MDKK

Tegningsperiode

d. 16. apr. – d. 28. apr.

Markedsværdi

200 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Digizuite A/S udvikler og sælger deres platform til digital asset management, som gør det nemt og effektivt for virksomheder at håndtere, optimere og automatisere arbejdsgange i forbindelse med digitalt markedsføringsmateriale eller øvrigt visuelt indhold.
 
Selskabet blev stiftet i 2000, hvor det startede som konsulent- og projektvirksomhed. I perioden 2014-2017 overgik selskabet dog til at blive en softwarevirkomhed med en standard DAM-løsning til større virksomheder. Fra 2018 til i dag har selskabet gennemført en international ekspansion med
etablering af et datterselskab i USA samt salgskontorer i Belgien og Storbritannien.

På nuværende tidspunkt har selskabet ca. 80 kunder i både Europa og Nordamerika, herunder f.eks. Hummel og Matas i Danmark samt selskaber i Fortune500.

Størstedelen af provenuet fra børsnoteringen skal anvendes på salg & markedsføring, men dertil vil provenuet også anvendes på produktudvikling, service & support samt ledelse & administration.

Finansiel information

(TDKK) 2019 2020
Nettomsætning  20.840 26.986
ARR  17.304 25.571
EBIT -14.942 -15.775
Resultat efter skat -11.596 -12.707
Totale aktiver 30.462 34.218
Gældsforpligtelser 30.887 39.701

Det er selskabets forventning, at ARR øges til 32-35 MDKK i 2021 og til niveauet af 100 MDKK i 2024. Endvidere forventes et negativt EBITDA-resultat på 23-26 MDKK i 2021. EBITDA samt cash flows forventes positive eller neutrale i 2024.

En pre-money værdi på DKK 200 mio. svarer til en prisfastsættelse af selskabet til P/ARR’20 på 7,8.

Investment highlights

Fire grunde til at investere:

  • Relativ lav P/ARR multipel i forhold til danske IPO’er.
  • ARR-vækst på 48% fra 2019 til 2020.
  • Tilstedeværelse på det amerikanske marked er allerede etableret.
  • Eksisterende aktionærer, der bl.a. har investeret til under halv pris af udbudskursen er underlagt lock-up.

Fire grunde til ikke at investere:

  • R40-ratio på -11 (skal helst være minimum 40)
  • Marked med mange konkurrenter (risiko for, at vækst ikke fortsætter).
  • Manglende indsigt i historiske omsætningstal. 
  • Eksisterende aktionærer med stort afkast-upside på over 100% kan sælge aktier allerede 30 dage efter første handelsdag.

Læs selskabets virksomhedsbeskrivelse nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]