Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Donkey Republic Holding A/S

tegningsperioden løber fra d. 28. apr til 12. maj. 2021

Danske Donkey Republic Holding A/S er udbyder af delecykler. Selskabet har +15.000 cykler fordelt på 15 byer og licenserer sin platform til partnere, der driver +2.700 cykler i +60 byer. Selskabet vil hente mellem DKK 25-35 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 128.61 mio. DKK 75 mio. er placeret ved forhåndstegninger. 

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

16,20 DKK per aktie

Minimumstegning

250 aktier

Emissionsbeløb

25-35 MDKK

Tegningsperiode

d. 28. apr. – d. 12. maj.

Markedsværdi

128.61 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Donkey Republic Holding A/S, grundlagt i 2014, har en turnkey-løsning inden for dele-(el)cykler til storbyer, der ønsker en bæredygtig omstilling samt en nem digital adgang til delecykel-konceptet. Selskabet har frem til 2019 selv stået for driften i de fleste byer gennem en Mobility-as-a-Service (“MaaS”) model og bevist, at dele-(el) konceptet både kan gøres succesfuldt og profitabelt driftsmæssigt. 

Siden 2019 har Donkey Republic fokuseret på at udvikle forretningen gennem deres Software-as-a-Service (“SaaS”) model, hvor eksterne partnere kan anvende selskabets softwareløsning mod en månedlig fast ydelse. Selskabet har en ambitiøs plan for fremtiden og forventer at have +50.000 elcykler i drift i 2024 ligeligt fordelt på deres MaaS- og SaaS forretningsområder. Dette er en stigning på 180% fra nuværende antal cykler i drift (17.800). 

Donkey Republic vil anvende størstedelen af provenuet fra børsnoteringen til at fortsætte væksten i Europa samt indtage nye markeder uden for Europa.

Finansiel information

(MDKK) 2019 2020
Nettoomsætning   33,0  21,6
EBIT -18,9 -23,9
Resultat efter skat -19,5 -26,1
Totale aktiver  59,2  49,0
Gældsforpligtelser  36,6  41,0

Det er selskabets forventning, at omsætningen vil øges fra MDKK 21,6 i 2020 til 185-225 MDKK i 2024. Ligeledes forventer selskabet at kunne realisere en EBIT-margin på 5-10% i 2024. Med en pre-money værdi på DKK 128.61 mio. svarer den nuværende prisfastsættelse af selskabet til P/S ’20 på 6x. Dette er en lille rabat til de danske First North selskaber som handler til P/S ’20 på 7,5x. 

I henhold til selskabet har Covid19 påvirket omsætningen negativt i 2020. Såfremt der tages udgangspunkt i omsætningen fra 2019 vil P/S være 3,9x.

Investment highlights

Fire grunde til at investere:

 • Forhåndstegninger på MDKK 75 fra institutionelle investorer.  
 • Storbyer forventes at iværksætte større ESG investeringer – “MaaS” vil blive en central del i storbyers grønne omstilling. 
 • SaaS” forretningsben sikrer mere stabile indtægter og færre tunge investeringer i elcykler.
 • Tilbyder lokale medlemskaber hvor cykler kan lejes i længere perioder – Hurtigt voksende trend inden for “MaaS”.

Syv grunde til ikke at investere:

 • Fragmenteret marked med konkurrence fra internationale aktører. 
 • Likviditetskrævende forretningsmodel med udsigter til lave indtjeningsmarginer.
 • Ingen tegn på positive pengestrømme før 2024-25.
 • Forretningskonceptet er afgrænset til kun delecykler – manglende differentiering ift. konkurrenter.
 • Mange substitutionsmuligheder vil præge brugernes valg af løsning (Delebil, deleløbehjul mv.) 
 • Manglende transparens om finansielle forventninger – omsætning/indtjening samt cash burn for 2021/22/23 er ikke oplyst.
 • Selskabet vil muligt skulle rejse yderligere kapital før 2024 for at finansiere ekspansionsplaner. 

Læs mere om selskabet nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.