Skip to main content

Bemærk: Denne emission er ikke længere aktuel

ANNONCERING:

Eco Wave Power offentliggør emission

tegningsperioden løber fra d. 27. juni til 10. juli 2019 kl. 15:00

Den svenske virksomhed Eco Wave Power forventes noteret på Nasdaq First North, hvor offentliggørelsen af resultatet finder sted d. 18. juli 2019.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

19 SEK per aktie

Minimumstegning

400 aktier

Emissionsvolume

150 mSEK

Tegningsperiode

d. 27. juni – 10 juli 2019

Værdi (pre money)

548 MSEK

Antal aktier

7.900.000 aktier

Kort om virksomheden

Eco Wave Power har udviklet en patenteret, smart og omkostningseffektiv teknologi til udvinding af grøn energi fra havbølger. Virksomhedens formål er at udvikle, sælge og levere kraftværker samt sælge selv-produceret grøn elektricitet.

Det anbefales at læse nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos Eco Waver Power.


Kapital Partner Nordic Growth Exchange Index (KPNGX)

KPNGX indekset er det eneste indeks der viser udviklingen på alle de nordiske vækstbørser. Indekset indeholder ca. 900 aktier på de nordiske Nasdaq First North børser, Spotlight Stock Market, Nordic Growth Market SME samt EuroNext Growth Oslo og har start den 1. januar 2020 med værdien 100. Alle aktier vægter lige i KPNGX indekset og indekset opdateres én gang ugentligt. KPNGX er udviklet og udbydes af Kapital Partner.

Kapital Partner First North Danmark Index (KPFNDK)
KPFNDK indekset er et indeks for alle aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Indekset består af ca. 50 aktier, der alle vægter lige. Indekset har start den 1. januar 2020 med værdien 100 og opdateres én gang ugentligt. KPNGX er udviklet og udbydes af Kapital Partner.