Skip to main content

FOM Technologies’ børsnotering blev overtegnet med 718%

Shape Robotics A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 16 mio. 
Den store overtegning vil formentlig medføre en positiv kursudvikling på første handelsdag.

Der blev i alt rejst tegninger for DKK 130,8 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 718%. 

Tildeling af aktier:
40% af udbuddet er tildelt de investorer, der havde forhåndstegnet.
60% af udbuddet er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden. Dog bliver disse allokeret ud fra følgende fordelingsnøgle:

  • Investorer med tegninger for over DKK 150.000 er som udgangspunkt hver tildelt 1.500 aktier (DKK 12.960)
  • Investorer med tegninger for DKK 10.022 – 150.000 er hver tildelt 450 aktier (DKK 3.888).  
  • Investorer med tegninger for DKK 10.022 eller mindre er ikke tildelt nogen aktier.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 16 MDKK
Tegnet beløb 130,8 MDKK
Overtegning af udbud 718%
Udbudskurs 8,64 DKK per aktie
Forventede første handelsdag 26. juni 2020

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: FOM Technologies A/S