Skip to main content

GPX Medical blev overtegnet med 376%

GPX Medical AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 22,5 mio.

Der blev i alt rejst tegninger for SEK 107 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 376%. 

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 22,5 MSEK
Tegnet beløb 107 MSEK
Overtegning af udbud 376%
Udbudskurs 6,4 SEK per aktie
Forventede første handelsdag 2. oktober 2020

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: GPX Medical AB