Skip to main content

Green Hydrogen Systems A/S blev fuldtegnet

Selskabet har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 1.265 mio. Aktien blev handlet midlertidigt fra d. 17. juni inden den officielle handelsdag d. 22. juni.

Emission blev fuldtegnet svarende til DKK 1.265 mio., heraf en overallokerings option på DKK 165 mio.

Tildeling af aktier:
58,9% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde forhåndstegnet.
41,1% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden.

Tegningsordre på op til og med DKK 3 mio. er der foretaget reduktion:

  • Ordrer på op til og med 125 aktier, svarende til DKK 5.000, er allokeret fuldt ud.
  • Ordrer på mere end 125 aktier er tildelt 125 aktier og 3,5% af den resterende ordre.
  • For ordrer der er reduceret som følge af en forholdsmæssig fordeling, er ordrer afrundet til nærmeste hele antal aktier.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb
Overallokerings option
1.100 MDKK
165 MDKK
Tegnet beløb 1.265 MDKK
Overtegning af udbud Fuld tegning
Udbudskurs 40 DKK per aktie
Første handelsdag (Midlertidig)
Første officielle handelsdag
17. juni 2021
22. juni 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Green Hydrogen Systems A/S