Hoi Publishing AB blev kraftigt undertegnet

Hoi Publishing AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på ca. 6,1 MSEK.

Selskabet oplyser, at udbuddet blev betydeligt undertegnet.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på ca. 6,1 MSEK svarende til 31% af minimumsudbuddet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 20 MSEK
Tegnet beløb 6,1
Tegning af minimumudbud 31%
Udbudskurs 4,50 SEK per aktie
Første handelsdag 8. juli 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Hoi Publishing AB

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering
Kontakt Lars Vindahl og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 42 92 92 80
E-mail: lv@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.
Created and hosted by Group Online