Skip to main content

Hove A/S blev overtegnet med 80%

Hove A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 40 mio.

Selskabet oplyser at have modtaget tegninger svarende til 180% af udbuddet, hvoraf omkring 50% har været forhåndstegninger.

Tildeling af aktier:

  • Alle tegningsordrer til og med DKK 7.500 eller 1.500 stk. aktier har ikke fået nogen tildeling.
  • Alle tegningsordrer fra DKK 7.505 eller 1.501 stk. aktier til og med DKK 250.000 eller 50.000 stk. aktier er tildelt 760 stk. aktier samt 56,7 % af resterende tegningsbeløb fra DKK 7.505 og mere.
  • Alle tegningsordrer fra DKK 250.005 er tildelt individuelt.
  • Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling som beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 23-40 MDKK
Tegnet beløb 72,1 MDKK
Tegning af minimumudbud +180 %
Udbudskurs 5,00 DKK per aktie
Første handelsdag 26. november 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Hove A/S