Skip to main content

Impero A/S blev overtegnet med 324%

Impero A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 40 mio.

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 169,6 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 324%.

Tildeling af aktier:
59,8% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde forhåndstegnet.
40,2% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden. Dog bliver disse allokeret ud fra følgende fordelingsnøgle:

  • Alle investorer tildeles 10,325% af deres tegnede ordrer – med undtagelse af fire af selskabets medarbejdere med tegninger for over 250.000 DKK, der er tildelt aktier efter individuel behandling.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 40 MDKK
Tegnet beløb 169,6 MDKK
Overtegning af udbud 324%
Udbudskurs 9,7 DKK per aktie
Første handelsdag 22. april 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Impero A/S