Skip to main content

Initiator Pharmas fortegningsemission blev betydeligt overtegnet

Initiator Pharma A/S har gennemført sin fortegningsemission med et bruttoprovenu på ca. SEK 7 mio. 

Der blev i alt rejst tegninger for ca. SEK 26,9 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet med 287%.
De, der har været sikre på at få tildelt aktier for det tegnede beløb, har været investorer med tegningsretter.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 6,96 MSEK
Tegnet beløb 26,9 MSEK
Overtegning af udbud 287%
Udbudskurs 9,8 SEK per unit

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Initiator Pharma A/S