Skip to main content

Loyal Solutions A/S blev overtegnet med 78%

Selskabet har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 40 mio.

Der blev i alt rejst tegninger for ca. SEK 71 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 78%.

Tildeling af aktier:
74,8% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde forhåndstegnet.
25,2% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden. Dog bliver disse ifølge selskabet allokeret ud fra principperne i selskabets prospekt, hvor det bl.a. fremgår, at alle investorer så vidt muligt modtager 100 units som minimum (6.000 SEK).

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 40 MSEK
Tegnet beløb 71 MSEK
Overtegning af udbud 78%
Udbudskurs 60 SEK per unit (20 SEK per aktie)
Første handelsdag 3. juni 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Loyal Solutions A/S