Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Loyal Solutions A/S

tegningsperioden løber fra d. 4. maj til 18. maj. 2021

Danske Loyal Solutions A/S udbyder gennem deres SaaS platform løsninger til at administrere loyalitetsprogrammer, lokalt, regionalt og globalt.  Selskabet vil hente SEK 39,9 mio. på deres børsnotering på First North i Sverige til en pre-money værdi på SEK 150 mio. SEK 29,9 mio. er placeret ved forhåndstegninger, svarende til cirka 74,8 procent af det samlede antal units udstedt.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

60,00 SEK per unit

Minimumstegning

100 units

Emissionsbeløb

39,9 MSEK

Tegningsperiode

d. 4. maj. – d. 18. maj.

Markedsværdi

150 MSEK

børs

Nasdaq First North – Sverige

Én unit består af tre aktier og to warrants af serie TO1. Udnyttelsen af warrants vil være muligt i perioden 4-25 maj 2022. Én warrant giver ret til at tegne én ny aktie til kurs SEK 24,00 pr. aktie. Såfremt alle warrants udnyttes i denne periode, modtager Loyal Solutions yderligere ca. SEK 32 mio. før fradrag og transaktionsrelaterede omkostninger.

Kort om virksomheden

Loyal Solutions A/S, grundlagt i 2009, er udvikler af SaaS platformen “LoyalTFacts”, hvis service gør det muligt for virksomheder, at generere nye indtægtsstrømme, øge de nuværende, samt forbedre kundeloyaliteten. Selskabet har opnået gode vækstresultater og har bl.a. større brands som SAS EuroBonus og Accor Hotels som kunder. Dog er selskabets software “LoyalTfacts” ikke kun begrænset til en bestemt type branche. I alt indgår fem specifikke brancher – Airline, Fintech, Hospitality, Malls og Telecom som en del af kundekredsen.

I henhold til selskabet har Loyal Solutions en attraktiv og skalerbar forretningsmodel, centreret om årlige tilbagevendende indtægter med minimale garantier. På trods af pandemiens negative indvirkning på selskabets resultater, er ledelsen optimistiske om de fremtidige muligheder og forventer stærk organisk vækst i takt med at verden normaliserer sig. Ligeledes forventer selskabet, at kunne skalere sin nuværende forretning ved at øge salgs- og marketingindsatsen til både nye og eksisterende vertikaler. 

Selskabet vil anvende størstedelen af provenuet fra børsnoteringen til at øge deres globale tilstedeværelse.

Finansiel information

(MDKK) 2018/2019 2019/2020
Nettoomsætning   11,9 11,0
EBITDA  2,4  2,0
Resultat efter skat -1,1  0,3
Totale aktiver  16,5  18,7
Gældsforpligtelser  14,0  17,2

Selskabet har en ambition om at nå DKK 150 mio. i omsætning samt et EBITDA på DKK 74 mio. i løbet af 2023/24. Med en pre-money værdi på SEK 150 mio. (tilsvarende DKK 110 mio.) svarer prisfastsættelsen af selskabet til 10x P/S ’20. Dermed handler Loyal Solutions til en lille Premium mod de skandinaviske SaaS selskaber på First North, som handler til 9x P/S ’20.  

I henhold til selskabet har Covid19 i 2020 påvirket omsætningen og væksten negativt, da mange af deres kunder har været eksponeret mod de brancher, som har været under kraftige restriktioner.

Investment highlights

Fire grunde til at investere:

  • Forhåndstegninger på MSEK 29,9 svarende til 74,8% af udstedte units
  • Genåbning af verden under opsejling hvori mange af selskabets kunder ikke længere vil være pålagt restriktioner. 
  • Selskabet har på trods af deres større eksponering mod Corona-udsatte brancher, påvist en modstandsdygtig forretningsmodel (mindre omsætningstab fra 2018/2019 – 2019/2020)
  • Veletableret kundekreds bestående af Etihad Airways Group (+10M medlemmer), Accor Hotel Group (+70M medlemmer). 

Fem grunde til ikke at investere:

  • Fragmenteret marked med konkurrence fra internationale aktører (risiko for, at vækst ikke fortsætter)
  • Historiske omsætningstal understøtter ikke ambitiøs vækstplan (kræver +90% i årlig omsætningsvækst for at nå DKK 150 mio. i 2023/2024 – DKK 11 mio. i 2019/2020).
  • Risiko for at selskabets kunder fortsat lang tid endnu vil være berørt af restriktioner, hvilket er afgørende for om selskabet kan opnå sine vækstplaner (Ingen finansielle forventninger givet for 2021/22 – 2022-23)
  • Ingen oplysninger om MRR eller AAR og dermed manglende indsigt i selskabets evne til at sikre tilbagevendende indtægter (kan skyldes at disse parametre er dårlige eller at abonnementsaftaler indgås med kort løbetid).
  • En stor andel af selskabets gældforpligtelser er rentebærende gæld.

Læs mere om selskabet nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.