Skip to main content

Green Hydrogen Systems A/S blev fuldtegnet

Green Hydrogen Systems A/S har gennemført sin emission, og selskabet tilføres 469 MDKK før emissionsomkostninger.

Selskabet oplyser, at emissionen blev fuldtegnet. Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på 179 MDKK svarende til 61% af udbuddet. Selskabet har ligeledes adgang til lånefinansiering af yderligere 250 MDKK fra ATP og APMH Invest, så det samlede beløb ender på 719 MDKK.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 469 MDKK
Tegnet beløb 469 MDKK
Tegning af minimumudbud Ikke oplyst
Udbudskurs 110 DKK per aktie
Første handelsdag 10. juli 2023

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Green Hydrogen Systems A/S