Gubra A/S blev overtegnet

Gubra A/S har gennemført sin emission, og selskabet tilføres 575 MDKK.

Selskabet oplyser, at emissionen blev overtegnet, og at overtildelingsoptionen tilfører selskabet yderligere 75 MDKK til selskabet.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på 330 MDKK svarende til 66% af udbuddet før overtildelingsoptionen.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 500-575 MDKK
Tegnet beløb 575 MDKK
Tegning af minimumudbud Ikke oplyst
Udbudskurs 110 DKK per aktie
Første handelsdag 30. marts 2023

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Gubra A/S

Nyemission

Skal vi markedsføre din emission eller børsnotering
Kontakt Jesper Ilsøe og hør nærmere om mulighederne.

Tlf: +45 8988 7846
E-mail: ji@kapitalpartner.dk

© Nyemission – Copyright.