Skip to main content

RanLOS AB blev kraftigt overtegnet

RanLOS AB har gennemført sin emission, og selskabet tilføres 15 MSEK.

Selskabet oplyser, at emissionen blev kraftigt overtegnet, og at overtildelingsoptionen kan tilføre yderligere 2,25 MSEK til selskabet.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på 9,3 MSEK svarende til ca. 62% af udbuddet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 15 MSEK
Tegnet beløb 32,7 MSEK
Tegning af minimumudbud 218%
Udbudskurs 25 SEK per aktie
Første handelsdag 31. marts 2023

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: RanLOS AB