Skip to main content

LumenRadio AB blev kraftigt overtegnet

LumenRadio AB har gennemført sin emission, og selskabet tilføres 317 MSEK.

Selskabet oplyser, at blev kraftigt overtegnet, og at overtildelingsoptionen udnyttes fuldt ud.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger på 215 MSEK svarende til ca. 68% af udbuddet. Overtildelingsoptionen om 41 MSEK blev fuldt udnyttet

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 276-317 MSEK
Tegnet beløb 317 MSEK
Tegning af minimumudbud 100%
Udbudskurs 48 SEK per aktie
Første handelsdag 8. december 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: LumenRadio AB