Skip to main content

ANNONCERING:

Emission: Mackmyra Svensk Whisky AB

Tegningsperioden starter den 20. november og løber til og med den 4. december.

Mackmyra Svensk Whisky (Nordnet) er en svensk whiskyproducent. Selskabets forretningsmodel bygger på et stærkt engagement med slutbrugerne, som bl.a. kan lave egen whiskyfade, men selskabet har også traditionelt salg af whiskyflasker. Selskabet har en markedsværdi på 27 MSEK, og ønsker at rejse 101,4 MSEK i kapital, hvoraf 74,1% er garanteret og forhåndstegnet.

Tegn aktier i emissionen via Nordnet

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

2,79 SEK pr. unit svarende

til 0,31 SEK pr. aktie

Tegningsperiode for units

d. 20. nov. – d. 4. dec. 2023

Emissionsgaranti

41 MSEK

Emissionsbeløb

101,4 MSEK

Ticker

MACK B

Markedsværdi (pre-money)

27 MSEK

Første handelsdag

Uge 51

Teoretisk aktiekurs

0,73

Forhåndstegning

75,2 MSEK (74,1%) 

børs

Nasdaq First North Sverige

 • Hver unit udbydes til SEK 2,71 og består af 9 aktier samt fire aktieoptioner, svarende til SEK 0,31 pr. aktie og fire gratis optioner. (Link til unit rights til at tegne units)
 • Der kan tegnes to forskellige units (A & B). A-units består af 9 A-aktier samt 4 tegningsoptioner af serien TO1A, mens B-units består a 9 B-aktier samt 4 tegningsoptioner af serien TO1B. A-units og B-units har grundlæggende det samme indhold.
 • Tegningsoptionerne giver mulighed for at tegne henholdsvis en A-aktie eller B-aktie i selskabet i perioden 20. – 31. maj 2024 til 70% af den volumenvægtede gennemsnitspris (VWAP) af B-aktierne i perioden 4. – 17. maj. Prisen kan højest være 0,46 SEK og lavest være 0,14 SEK.

Kort om virksomheden

Mackmyra Whisky Sweden AB blev grundlagt i 1999 som Sveriges første producent af maltwhisky, og har i dag aktiviteter i både Sverige, Tyskland, England og Frankrig med salg verden over. Selskabets vision er at lede udviklingen inden for ny whisky med moderne, innovativ og klimavenlig whisky i verdensklasse.

Produkt: Selskabet sælger både produkterne i traditionelt flaskesalg, men de tilbyder også kunder at skabe deres eget 30-liters whiskyfad, hvor de kan følge det gennem hele processen fra påfyldning, modning og aftapning. Hertil sælger selskabet oplevelser og merchandise. I 2022 stod Mackmyras produkter for 36,4% af salget af svenskproduceret whisky i Systembolaget. 

Forretning: Forretningsmodellen bygger på produktion, lagring og salg af både whisky og gin til distributører og producenter både Europa og resten af verden så som Taiwan. Forretningsmodellen bygger på høj grad af kundeengagement og integration med slutbrugerne, hvor de agerer som ambassadører for Mackmyra som en vigtig del af markedsføringen.

Marked: Det globale marked for whisky forventes i 2023 at være på USD 88 mia. Markedet forventes at vokse med 5,2% årligt til og med 2027. Selskabet Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Taiwan, som de vigtigste eksportmarkeder, der opgøres til 29 mio. liter årligt sammenlignet med salget i Systembolaget på 1,8 mio. liter årligt.

Provenu: Ved fuldtegning forventer selskabet efter emissions- og garantiomkostninger at få et overskud på 90 MSEK. 25% er målrettet en effektivisering og konsolidering af forretningen, 15% til en øget destilleringsvolumen, mens de resterende 60% skal gå til tilbagebetaling af lån, erstatninger, skattekreditter mv.

  Finansiel information

  (MSEK) 2022 2021
  Nettoomsætning 80,9 91,5
  EBITDA (5,3) 0,6
  Resultat efter skat (18,4) (12,9)
  Totale aktiver 317,9 305.2
  Gæld 189,7 197,5
  Egenkapital
  121 100,2

  Dokumenter

  Læs og se nedenstående prospekt og årsrapport 2022 for at få mere information om selskabet, samt hvordan du tegner aktier i emissionen.

  Kursudvikling

  De seneste 12 måneder har selskabet leveret et negativt afkast på -77%. Selskabet har dermed underperformet relativt til Kapital Partner Nordic Growth Exchange Index, der tracker de nordiske vækstbørser (Nasdaq First North, Spotlight Stock Market og Oslo Axess).

  Kilde: Nasdaq