Skip to main content

MapsPeople A/S blev overtegnet med 178%

Selskabet har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 85 mio.

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 237 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 178%.

Tildeling af aktier:
58,8% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde forhåndstegnet.
41,2% af det samlede udbud er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden. Dog bliver disse ifølge selskabet allokeret ud fra følgende fordelingsnøgle:

  • Alle investorer med tegninger for op til 2.942 aktier (20.005,6 DKK) er ikke tildelt aktier.
  • Alle investorer med tegninger for 2.942 aktier eller derover er tildelt 21,9% af det tegnede beløb.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 85 MDKK
Tegnet beløb 237 MDKK
Overtegning af udbud 178%
Udbudskurs 6,8 DKK per aktie
Første handelsdag 2. juni 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: MapsPeople A/S