Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: MapsPeople A/S

tegningsperioden løber fra d. 7. maj til 25. maj. 2021

MapsPeople A/S er en dansk “SaaS” baseret virksomhed, som har udviklet en software, der hjælper brugere i shoppingcentre og andre større indendørsarealer med at kortlægge vejen til deres destination. Selskabet vil hente DKK 85 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money valuation på DKK 317,6 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 50 mio. er udbuddet på DKK 35 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

6,80 DKK per aktie

Minimumstegning

555 aktier

Emissionsbeløb

85 MDKK

Tegningsperiode

d. 7. maj. – d. 25. maj.

Markedsværdi

317.6 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

MapsPeople A/S har udviklet en softwareløsning kaldet MapsIndoors, der gør det muligt for virksomheder at integrere digitale kort i deres applikationer. Mere specifikt udstyrer MapsIndoors shoppere i indkøbscentre, rejsende i lufthavne, og patienter på hospitaler med et digital navigationssystem, hvormed det bliver nemmere for dem at navigere rundt.

MapsIndoors anvendes i dag af større fodboldklubber til bl.a. at fordele tilskuere hurtigt og effektivt. Derudover bruges løsningen af større virksomheder på tværs af alle brancher. I henhold til selskabet er målsætningen, at MapsPeople skal nå en årlig ARR-vækst på cirka 100 procent til og med 2023.

Med provenuet fra børsnoteringen ønsker MapsPeople at styrke sin konkurrencemæssige positionering samt blive den globale markedsleder inden for indendørskort og -navigation. Yderligere vil provenuet anvendes til etablering af nye kontorer i Asien, investeringer i produktudvikling (automatisering, deep learning), samt ansættelse af nye medarbejdere, der kan øge salget hos nye og eksisterende kunder.

MapsPeople har per ultimo maj 2021 en ARR på DKK 30,1 mio. fordelt på de tre forretningsben MapsIndoors (67%), Google Maps (22%) og andre abonnementer (11%) samt over 370 kunder. MapsPeople forventer en ARR på DKK 42,8 mio. ved udgangen af 2021.

Finansiel information

(MDKK) 2019 2020
Nettoomsætning   20,0  25,0
EBIT -16,6 -12,1
Resultat efter skat -17,8 -13,2
Totale aktiver  48,3  71,0
Gældsforpligtelser  53,2  48,3

Med en pre-money værdi på DKK 317,6 mio. svarer prisfastsættelsen af selskabet til 12,70x P/S’20, hvilket er nogenlunde ens med de øvrige First North SaaS selskaber, som handler til 12,47x P/S’20.

Investment highlights

Fire grunde til at investere:

  • Selskabets software MapsIndoor oplever kraftig adoptering (ARR er vokset med 970% fra jan. 2018 til jan. 2021).
  • MapsIndoors er det indendørs svar på Google Maps (MapsPeople og Google har et tæt partnerskab, og Google promoverer MapsIndoors-platformen over for deres brugere.
  • Institutionelle investorer har fortegnet for DKK 36,7 mio., svarende til 73,4 procent af fortegningsbeløbet.
  • Ledelsen har en meget klar og præcis vækststrategi, og har i de seneste par år udvist stærke eksekveringsevner.

To grunde til ikke at investere:

  • Selskabet har en rentebærende gæld på DKK 17,85 mio., svarende til 36,9 procent af gældsforpligtelserne.
  • MapsIndoor er selskabets eneste softwareløsning og forventes at udgøre 90 procent af ARR i 2021 (med kun én løsning er selskabets forretningsmodel og evne til at vækste mere skrøbelig og følsom over for øget konkurrence)

Læs mere om selskabet nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.