Skip to main content

Mdundos børsnotering blev overtegnet med 111%

Mdundo.com A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 40 mio.
Overtegningen vil formentlig medføre en positiv kursudvikling på første handelsdag.

Der blev i alt rejst tegninger for DKK 84,3 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 111%.

Tildeling af aktier:
100% af udbuddet er tildelt de investorer, der havde tegnet i tegningsperioden. Dog bliver disse allokeret ud fra følgende fordelingsnøgle:

  • Investorer med tegninger for DKK 250.000 eller derover er tildelt aktier efter individuel behandling.
  • Investorer med tegninger for DKK 5.000 – 250.000 er hver tildelt 500 aktier (DKK 5.000) samt 28,4% af ordren, der overstiger 500 stk. aktier.
  • Investorer med tegninger for DKK 5.000 eller mindre er ikke tildelt nogen aktier.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 40 MDKK
Tegnet beløb 84,3 MDKK
Overtegning af udbud 111%
Udbudskurs 10,0 DKK per aktie
Forventede første handelsdag 4. september 2020

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Mdundo.com A/S