Skip to main content

Nattaro Labs AB blev overtegnet med 37%

Nattaro Labs AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 15 mio.

Selskabet oplyser at have modtaget tegninger svarende til 137% af udbuddet, hvoraf omkring 65% har været forhåndstegninger.

Selskabet har, grundet overtegningen, valgt at udnytte overtildelingsoptionen, og udsteder herved units for yderligere 3 MSEK.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 15 MSEK
Tegnet beløb 20,5 MSEK
Tegning af minimumudbud +137 %
Udbudskurs 7 SEK per unit
Første handelsdag 10. december 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Nattaro Labs AB