Skip to main content

New Bubbleroom Sweden AB blev overtegnet.

New Bubbleroom Sweden AB gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 151 mio.

Det er ikke oplyst, hvor meget der blev tegnet for, men selskabet oplyser, at udbuddet blev overtegnet.
Selskabet meddeler derudover, at det grundet overtegningen har forpligtet sig til at udstede yderligere aktier i forbindelse med udbuddet i forbindelse med en overtildelingsoption. Fuldtegnes denne option vil selskabet blive tilført yderligere SEK 23 mio.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 151 MSEK
Tegnet beløb N/A
Tegning af udbud N/A
Udbudskurs 36 SEK per aktie
Første handelsdag 23. november 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: New Bubbleroom Sweden AB