Skip to main content

Newbury Pharmaceuticals AB blev overtegnet 27%

Newbury Pharmaceuticals AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 50 mio.

Selskabet oplsyer at have modtaget tegninger svarende til 127% af udbuddet, hvoraf ca. 80% har været forhåndstegninger.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 50 MSEK
Tegnet beløb 63,5 MSEK
Tegning af minimumudbud 127%
Udbudskurs 13 SEK per aktie
Første handelsdag 4. februar 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Newbury Pharmaceuticals AB