Skip to main content

Nord Investments A/S blev overtegnet med 68,36%

Nord Investment A/S har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 55 mio.

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 92,6 mio., hvilket svarer til en overtegning af udbuddet på 68,36%. Overtegningen er lavere end det, der normalt ses på First North børsnoteringer.

Resumé af udbuddet:

  • Selskabet udsteder 4.867.257 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,10 til en udbudskurs på DKK 11,30 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til selskabet på DKK 55 mio.
  • Der er tildelt aktier til i alt 2.357 aktiedepoter.
  • Alle tegningsordrer op til DKK 250.000 er reduceret med 20,25% af det beløb, som overstiger minimumstegningen á DKK 3.955,00 (svarende til 350 nye aktier).
  • Alle ordrer på eller over DKK 250.000 har fået allokeret aktier efter Selskabets diskretionære vurdering. Samlet har denne gruppe fået tildelt 25,26% af deres samlede tegningsønsker.
  • Alle fortegnere har fået fuld tildeling.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 45-55 MDKK
Tegnet beløb 92,6 MDKK
Overtegning af udbud 68,36%
Udbudskurs 11,30 DKK per aktie
Første handelsdag 21. maj 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Nord Investment A/S