Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Nord Investments A/S

tegningsperioden løber fra d. 26. apr. til 10. maj. 2021

Danske Nord Investments A/S har udviklet en digital investeringsplatform med et mål om at tilbyde investorer en simpel og billig investeringsmulighed. Selskabet vil hente mellem DKK 45-55 mio. på deres børsnotering på First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 180 mio. Fratrukket forhåndstegninger på DKK 35,7 mio. er udbuddet på DKK 9-20 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

11,30 DKK per aktie

Minimumstegning

350 aktier

Emissionsbeløb

45-55 MDKK

Tegningsperiode

d. 26. apr. – d. 10. maj.

Markedsværdi

180 MDKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden

Nord Investments A/S har udviklet en investeringsplatform til private investorer. Med brug af et avanceret datadrevet system udnytter selskabet robotrådgivere til at hjælpe dets nu over 3.700 aktive kunder med at investere deres penge samt hjælpe dem til at følge markedsafkastene på de finansielle markeder. 
 
Selskabet blev stiftet i 2015, og har i dag over 1 millard kroner under forvaltning, hvilket er en betydelig vækst fra 2019 hvor AUM var 100 millioner kroner.

I henhold til selskabet er markedet for robotrådgivere i stor udvikling og forventes at vokse sig til en central løsning inden for kapitalforvaltning, da de er billigere samt giver et højere afkast end traditionelle løsninger.

Nord Investments A/S vil anvende størstedelen af provenuet fra børsnoteringen til at accelerere selskabets ekspansionsplaner.

Finansiel information

(MDKK) 2019 2020
Nettoomsætning  0,5 1,7
EBIT -5,1 -6,6
Resultat efter skat -4,7 -6,2
Totale aktiver 8,1 11,6
Gældsforpligtelser 0,4 1,6

Det er selskabets forventning, at omsætningen øges til 3,7-4,5 MDKK i 2021 og til niveauet af 14,3-17,4 MDKK i 2023. Med en pre-money værdi på DKK 180 mio. er selskabet værdiansat til en pris pr. omsætningskrone (P/S) på 105x (P/S 20) og på 40-48x (P/S 21) og til 0,18x for kapital under forvaltning P/AUM.

Investment highlights

Fire grunde til at investere:

  • Meget erfaren direktion med kompetencer i at skalere start-ups.
  • Loyal kundebase med stærke tilbagevendende indtægtsmuligheder.
  • Hurtigt voksende marked med langsigtet vækst.
  • Møder fremtidens behov hos “Millennials”.

Fire grunde til ikke at investere:

  • Selskabet har ikke fondsmæglerlicens og kan derfor ikke forvalte kundernes kapital diskretionært.
  • Høj værdiansættelse relativt til fremtidige indtjeningsforventninger.
  • Stor konkurrence blandt eksisterende investeringsløsninger.
  • Ingen tegn på positive pengestrømme før 2024-25.

Læs mere om selskabet nedenfor for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.