Skip to main content

ANNONCERING:

Nordic Transport Group vil børsnoteres igennem Reverse Merger

tegningsperioden løber fra d. 24. september til tidligst d. 4. oktober og senest d. 7. oktober 2019.

Den danske virksomhed, NTG Company, forventes at blive børsnoteret indirekte igennem en Reverse Merger på Nasdaq Copenhagen med forventet første handelsdag d.  9. oktober 2019. I denne sammenhæng er det NeuroSearch, som i forvejen er børsnoteret, der formelt er aktieudstederen.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

71 – 89 DKK per aktie

Minimumstegning

1 aktie

Emissionsbeløb

750 – 940 mDKK

Tegningsperiode

d. 24. september – d. 4./7. oktober 

Markedsværdi

2 mia. – 2,5 mia. DKK

Antal udbudte aktier

Op til 10.559.729 aktier

OBS: Markedsværdien er opgjort som pre-money af NeuroSearch samt NTG Company og dets konsoliderede datterselskaber (“Nordic Transport Group”). Læs prospektet for bedre indsigt i denne Reverse Merger.

Kort om virksomheden

Nordic Transport Group er specialister inden for håndtering af og opsyn med varetransport i hele Europa og resten af verden med lastbil, skib og fly. Nordic Transport Group indgår kontrakter om transportydelser på vegne af sine kunder og udliciterer selve transportopgaven til Nordic Transport Groups eksterne leverandører. Herudover tilbyder Nordic Transport Group relaterede ydelser som f.eks. opmagasinering og toldbehandling.

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.