Skip to main content

Offentliga Hus i Norden blev overtegnet

Offentliga Hus i Norden AB har gennemført sin børsnotering med et samlet udbud på SEK 1.500 mio.

Af udbuddet på SEK 1.500 mio får selskabet et bruttoprovenu på SEK 750 mio., imens salg af eksisterende aktier beløber sig til SEK 750 mio.
I prisintervallet for aktien på SEK 13,4-16,1 blev udbudskursen fastsat til SEK 13,4. Selskabet oplyser, at de blev overtegnet, men ikke med hvor meget.
Det maksimale antal aktier er dog allokeret til en udbudskurs på SEK 13,4. Fordelingsnøglen for allokering ved overtegning foregik efter individuel behandling af selskabet. 

Resultatet i hovedtræk

Udbudsbeløb 1.500 MSEK
Tegnet beløb Ukendt
Overtegning af udbud Ukendt
Udbudskurs 13,4 SEK per aktie
Forventede første handelsdag 23. oktober 2020

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Offentliga Hus i Norden AB