Skip to main content

Oneflow AB blev kraftigt overtegnet

Oneflow AB har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 275 mio.

Det er ikke oplyst, hvor meget der blev tegnet for, men selskabet oplyser, at udbuddet blev overtegnet. Det er endvidere ikke oplyst om selskabet har gjort brug af udvidelses- og overtildelingsoption.

Selskabet havde modtaget forhåndstegninger svarende til 79% af minimumsudbuddet.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 275 MSEK
Tegnet beløb N/A
Tegning af minimumudbud N/A
Udbudskurs 45 SEK per aktie
Første handelsdag 8. februar 2022

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Oneflow AB