Skip to main content

Opter AB blev overtegnet med ca. 400%.

Opter AB gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på SEK 85,8 mio.

Selskabet oplyser at have modtaget tegninger svarende til ca. 500% af udbuddet svarende til ca. SEK 342 mio, hvoraf SEK 65 mio. har været forhåndstegninger.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 85,8 MSEK
Tegnet beløb 342 MSEK
Tegning af udbud 500%
Udbudskurs 56 SEK per aktie
Første handelsdag 23. november 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: Opter AB