Skip to main content

OrderYOYO blev overtegnet med 103%

Selskabet har gennemført sin børsnotering med et bruttoprovenu på DKK 59,4 mio.

Der blev i alt rejst tegninger for ca. DKK 142,4 mio., hvilket inklusiv fortegninger på DKK 37,5 mio. svarer til en overtegning på 203%.     

Tildeling af aktier: 

  • Alle investorer med tegninger for op til 1.838 aktier (24.996 DKK) er ikke tildelt aktier.
  • Alle investorer med tegninger for 1.838 aktier eller derover er tildelt 16,89% af det tegnede beløb.
  • I alt har 1.123 investorer fået tildelt aktier.

Resultatet i hovedtræk

Emissionsbeløb 59,4 MDKK
Tegnet beløb 142,4 MDKK
Overtegning af udbud 103%
Udbudskurs 13,60 DKK pr. aktie
Første handelsdag 2. juli 2021

Se eventuelt vores forrige indlæg vedrørende emissionen: OrderYOYO