Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Penneo mod børsnotering den 2. juni.

tegningsperioden løber fra d. 7. maj til 25. maj 2020

Danske Penneo A/S er en digital platform, der tilbyder digitale verifikations- og automatiseringsløsninger. Selskabet vil hente mellem DKK 45-50 mio. på deres børsnotering på Nasdaq First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 228 mio. Fratrukket forhåndstegninger, er udbuddet på under DKK 15 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

11,08 DKK per aktie

Minimumstegning

362 aktier

Emissionsbeløb

45-50 MDKK

Tegningsperiode

d. 7. maj – d. 25. maj

Markedsværdi

228.358.047 DKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden og anvendelse af provenu

Penneo A/S er en SaaS-virksomhed (Software-as-a-Service), der lancerede i 2014 for at hjælpe virksomheder med digital signering af dokumenter. På nuværende tidspunkt har de mere end 1.640 kunder, hvor målgruppen i særdeleshed har været Skandinavien og revisionsbranchen.

Provenuet fra børsnoteringen skal bruges således:
  • 55-60% går til salgs- og markedsføringsaktiviteter.
  • 25-30% går til produktudvikling.
  • 5-15% går til andre direkte og indirekte omkostninger relateret til driften. 

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]