ANNONCERING:

IPO: Penneo mod børsnotering den 2. juni.

tegningsperioden løber fra d. 7. maj til 25. maj 2020

Danske Penneo A/S er en digital platform, der tilbyder digitale verifikations- og automatiseringsløsninger. Selskabet vil hente mellem DKK 45-50 mio. på deres børsnotering på Nasdaq First North i Danmark til en pre-money værdi på DKK 228 mio. Fratrukket forhåndstegninger, er udbuddet på under DKK 15 mio.

Udbuddet i hovedtræk

Tegningskurs

11,08 DKK per aktie

Minimumstegning

362 aktier

Emissionsbeløb

45-50 MDKK

Tegningsperiode

d. 7. maj – d. 25. maj

Markedsværdi

228.358.047 DKK

børs

Nasdaq First North – Danmark

Kort om virksomheden og anvendelse af provenu

Penneo A/S er en SaaS-virksomhed (Software-as-a-Service), der lancerede i 2014 for at hjælpe virksomheder med digital signering af dokumenter. På nuværende tidspunkt har de mere end 1.640 kunder, hvor målgruppen i særdeleshed har været Skandinavien og revisionsbranchen.

Provenuet fra børsnoteringen skal bruges således:
  • 55-60% går til salgs- og markedsføringsaktiviteter.
  • 25-30% går til produktudvikling.
  • 5-15% går til andre direkte og indirekte omkostninger relateret til driften. 

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier hos selskabet.


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Nyemission

Vi guider dig gennem nye børsnoteringer. Her på siden finder du de nyeste opdateringer og emissioner på børsmarkedet. Vi informerer dig løbende både via siden her og vores nyhedsbrev.

Kontaktinfo

© Nye Mission – Copyright.
Created and hosted by Group Online