Skip to main content

ANNONCERING:

IPO: Pila Pharma AB

tegningsperioden er slut. læs eventuelt vores indlæg om resultatet her

Danske Pila Pharma AB er et biotechselskab, som er i klinisk fase 2a med et produkt til behandling af type2-diabetes. Selskabet udbyder for SEK 35 mio. units ved deres børsnotering på First North i Sverige til en pre-money værdi på SEK 110 mio. Der er modtaget forhåndstegninger svarende til 58 % af udbuddet.

Udbuddet i hovedtræk

Udbudskurs

9,0 SEK pr. unit

Minimumstegning

600 units

Emissionsbeløb

35 MSEK

Tegningsperiode

d. 16. juni – d. 29. juni

Pre-money valuation

110 MSEK

børs

First North – Sverige

Hver unit består af 1 aktie og 1 vederlagsfri warrant svarende til udbudskurs på SEK 9,0 pr. aktie. Hver warrant giver ret til tegning af 1 aktie til kurs SEK 10,0 i perioden 23. maj 2022 til 3. juni 2022

Kort om virksomheden

Pila Pharma AB, med hovedsæde i Malmö, er et biotech selskab, der opererer inden for orale behandlinger af type2-diabetes og fedme. 

Produkt: Selskabet erhvervede i 2016 udviklingskandidaten XEN-D0501 fra Ario Pharma/Bayer, og har siden 2017 gennemført kliniske test med produktet hos patienter med type2-diabetes.

Forretning: Selskabet forventer i 2026 at indsende registreringsansøgning for XEN-D0501 for derefter at kunne begynde at markedsføre produktet. 

Marked: Det globale marked for behandlinger af type 2-diabetes forventes at vokse fra nuværende SEK 410 mia. til SEK 649 mia. i 2025. I samme periode forventes markedet for orale behandlinger af type2-diabetes at vokse fra SEK 122 mia til SEK 163 mia.

Konkurrence: På markedet for behandlinger af type2-diabetes findes virksomheder så som Novo Nordisk, Eli Lilly, MSD, Astra-Zeneca, Sanofi og Boehringer Ingelheim.

Provenu: Selskabet vil anvende provenuet fra børsnoteringen (brutto SEK 35 mio.) samt det forventede provenu fra udnyttelse af warrants (SEK 39 mio.) til produktion af lægemidlet samt yderligere prækliniske forsøg. Fase 2b studie i 2022-2024 forventes at have en omkostning på DK 50 mio.

Finansiel information

(MSEK)  2020  2019
Nettoomsætning  0  0,35
EBIT (3,38)  (4,72)
Resultat før skat (6,98)  (8,67)
Totale aktiver  5,37   7,94
Gældsforpligtelser  1,95   0,48

Dokumenter

Læs nedenstående prospekt for at få mere information omkring vilkårene, samt hvordan du tegner aktier i selskabet.